Pár slov o obci Eš

Obec Eš leží 5 km jižně od Pacova. První písemná zmínka o obci je z roku 1415. Krátký název obce vychází pravděpodobně z německého slova die Esche, což přeloženo znamená jasan. První doložené zápisy pocházejí z 19. století, kdy zde ve 39 stavení žilo na 250 obyvatel. V r. 1866 byla dostavěna kaple sv. Magdaleny. V r. 1921 bylo v obci zvoleno obecní zastupitelstvo v čele se starostou a v r. 1936 založen sbor dobrovolných hasičů a zakoupena nová výkonná stříkačka. Ještě po r. 1945 žilo trvale v obci 150 obyvatel. Potom začíná stálý úbytek lidí, zvláště pak po r. 1952, když bylo založeno JZD. V 1. pol. 70. let byla Eš zařazena pod střediskovou obec Kámen, zrušeno JZD a vzniklá farma zařazena tamtéž.

V r. 1990 se obec osamostatnila, bylo zvoleno 7 členné obecní zastupitelstvo v čele se starostou. V následujícím období bylo provedeno odbahnění dvou rybníků, které jsou pravidelně zarybňovány a loveny. Byly opraveny místní komunikace, vybudována malá rybárna, Obecní úřad byl nově zastřešen. Pravidelně jsou likvidovány polomy a vysazovány nové stromky v obecním lese. V současné době část obyvatel pracuje ve farmě VOD Kámen, jsou zde tři soukromí zemědělci a soukromé truhlářství; ostatní dojíždějí mimo obec. Za zmínku stojí, že koncem r. 2001 skončilo činnost místní pohostinství. V obci v současné době žije 65 obyvatel.

Pohled na obec Eš od rybníka