Projekty obce

Pořízení herního prvku v obci Eš

Projekt

POŘÍZENÍ HERNÍHO PRVKU V OBCI EŠ

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Via rustica z. s.

Obsahem projektu je pořízení herního prvku do obce Eš.

Herní prvek bude umístěn na p. č. 38/1 v k. ú. Eš. Jedná se o plochu veřejného prostranství s návesním využitím, která se nachází u místního rybníka v klidové zóně obce v těsné blízkosti přírody a prochází intravilánem obce.

Realizací projektu dojde k vytvoření a zkvalitnění místa pro aktivní a pasivní odpočinek obyvatel.

 

 

Pořízení herního prvku v obci Eš