Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 24.10.2022 - dosud / Složení zastupitelstva: 24.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 24.10.2022 - dosud
Složení platné v období: 24.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Tomáš Salač
Telefon: 723 947 342
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Radek Poduška
Telefon: 721 505 774
Funkce: místostarosta

Jméno: Jiří Antušek
Funkce: předseda kontrolního výboru

Jméno: Tomáš Matouš
Funkce: zastupitel

Jméno: Stanislav Novák
Funkce: zastupitel

Jméno: Jan Salač
Funkce: předseda finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.