Kaplička

Kaplička

U příležitosti stavby obecní kapličky v roce 1865 byla založena pamětní kniha obce. Díky tomu se také můžeme dozvědět mnohé z historie obce a o vzniku této stavby. Obyvatelé Eše si již dlouho přáli, aby byl ve vsi zvonek, jímž by se každodenně podle tradice mohlo vyzvánět k modlitbě. V té době byl zvonek pouze v zámečku čp. 1.

Plány na stavbu zhotovil zednický stavitel Mazanec z Nové Cerekve. 1. června 1865 byl položen základní kámen pro stavbu. Hrubá stavba trvala šest týdnů, kompletně však byla dokončena až v r. 1866. Kaplička byla vystavěna na náklad obce, nejvíce se o to zasloužili místní grumtovníci : J. Kohout z č.2, J. Kubů z č.3, M. Tón z č.4, V. Tomšů z č.6, A Bártů z č. 7, A. Mareš z č. 8, F. Dulík z č. 10, J Poduška z č. 11, V Kožera z č. 12, J. Plášil z č. 13, J. Beneš z č. 14, J. Mareš z č. 15, J. Kudrna z č. 18, aj. Mareš z č. 19. Baron Václav z Ennisů, majitel panství Kámen , daroval na stavbu 4400 ks cihel. Oltář zhotovil třeboňský truhlář N. N., který u něho objednal pan farář Kamarýt z Deštné. Farář Bedřich Kamarýt a sám namaloval oltářní obraz sv. Máří Magdalény.

Ešská kaple byla slavnostně vysvěcena vikářem Procházkou z Pacova v neděli 22. července 1866 na svátek sv. Máří Magdalény, která se stala patronkou kapličky.

Ešská kaplička