Úřední deska
Zápis č.2
stanovení obecné úpravy provozu
Bioodpad
Výběr poplatků
Veřejná vyhláška
Schválený rozpočet PVS 2023
Střednědobý rozpočtový výhled PVS
RO č. 6 Stražiště
Stražiště - střednědobý rozpočtový výhled
Stražiště - schválený rozpočet
RO č. 2 PSV
RO č. 4 Stražiště
Veřejnoprávní smlouva
RO č. 3 Stražiště
Závěrečný účet DSO SOMPO
Schválený ZÚ Svazku obcí PVS
Schválený ZÚ Stražiště
RO č. 2 Stražiště
RO č. 1 Stražiště
Schválený rozpočet Stražiště

https://www.straziste.cz/mikroregion-straziste/


Závěrečný účet 2021
Zápis č. 1/22
Příspěvek na lesy
RO č.5 Stražiště
Schválený rozpočet svazku obcí PSV 2022
Střednědobý RV + rozpočet 2022 DSO DOMPO
Úřední deska - archiv změn