Úřední deska
RO č. 3 Svazek obcí PSV
Rozsvícení stromečku
obecní výlet
úklid obce
Rozpočet 2021

Schválený rozpočet 2021


Návrh střednědobého RV DSO
Návrh rozpočtu DSO na 2022
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Eš
Návrh Rozpočtového výhledu Stražiště
Zápis č. 4/21
Volby do PS PČR se uskuteční ve dnech 8.-9.10.2021 v budově OÚ v Eši
Očkování
Obec Eš bude mít pro volby do PS PČR jeden volební okrsek se sídlem v budově Obecního úřadu Eš 41
RO č. 2 SOM Stražiště
Závěrečný účet obce Eš 2020
Zápis č. 3/21
Oznámení
RO č. 1 Stražiště
Návrh ZÚ Stražiště 2020
RO č.2/21 PVS
Návrh ZÚ PVS za 2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020
NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ
Návrh rozpočtu DSO SOMPO
Návrh Závěrečného účtu DSO SOMPO
Zápis č. 2/21
Kalendář svozu odpadu
Rozpočet 2021

Schválený rozpočet 2021


Zápis č. 1/21
Pozvánka na schůzi zastupitelstva obce
Roční vyvěšení - VODA (PSV)
Střednědobý rozpočtový výhled 2022 - 2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Eš na rok 2019,2020 a 2021
Svazek obcí PSV - Schválený střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019-2021
Úřední deska - archiv změn