Archiv

Pozvánka na ustavující schůzi ZO

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ SCHŮZI ZASTUPITELSTVA EŠ

dne 24.10.2022 od 19.00 v budově OÚ

 

Program:

 

1) Slib zastupitelů

2) Volba starosty a místostarosty

  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty

3) Zřízení finančního a kontrolního výboru

  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru

4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

 

 

Vyvěšeno: 10.10.2022

Sejmuto: