Úřední deska

Pozvánka na zastupitelstvo obce

Pozvánka na zastupitelstvo Obce Eš
konané dne 18.6.2024 20:00, v budově Obecního úřadu Eš


Program:
1) Zpráva z přezkumu hospodaření + Závěrečný účet
2) Účetní závěrka


Vyvěšeno: 8.6.2024

Sejmuto:Starosta: Salač Tomáš