Úřední deska

Záměr prodeje pozemku

Obec Eš vypisuje záměr na prodej pozemků p.č. 53/8, 53/9 a 44/3 v majetku obce