Úřední deska

Zápis č. 3/22

Z á p i s   č. 3/2022

ze zasedání zastupitelstva obce Eš konaného dne 5.4.2022 v budově obecního úřadu.

Přítomni: Salač T., Novák S., Gabriel J., Získal T., Poduška R., Antušek J.

Ověřovatelé zápisu: Antušek J., Novák S.

Program: 1) Schválení cenové nabídky

                  2) Schválení změny strategického rozvojového dokumentu

                  3) Schválení žádosti o dotaci na pořízení solitérního herního prvku

 

1) Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení cenovou nabídku na vybudování kontejnerového hnízda firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.

Usnesení č. 8/22: schválení cenové nabídky

Hlasování: pro 6

 

2) Zastupitelstvo schvaluje změnu strategického rozvojového dokumentu.

 

3) Zastupitelstvo schválilo starostou předloženou žádost o dotaci na pořízení solitérního herního prvku.

Usnesení č. 9/22: schválení žádosti o dotaci na pořízení solitérního herního prvku

Hlasování: pro 6

 

 

 

 

Sepsal: Salač T.                                                                     Ověřili:  Antušek J.

 

 

                                                                                                               Novák S.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-3.pdf 418.7 Kb